Dette er siden for verk av Hamza Hirsi. Foreløpig er det diktsamlingen Betongblomst som er tilgjengelig, med en oppfølger på vei. Det vil også bli gitt ut en roman sammen med Bonnier forlag.

En oppegående gategutt

Tilgengelige produkter

En oppegående gategutt

Inne i betongjungelen vokser det alle type fargerike planter og blomster. Vi er ungdom som vokser opp i motbakke. Heldigvis for oss skjer utvikling utenfor komfortsonen.For det har seg slik at betongblomster utvikles og når større potensiale, ikke på tross av motstanden som vi møter på, men nettopp på grunn av den. 

I Norge er vi dessverre alt for godt kjent med fenomenet «løvetannbarn» som omhandler barn vokst opp under vanskelige forhold. På noen spesielt utsatte områder er det til og med vanlig at flertallet av barn og unge kommer fra vanskeligstilte hjem.  Ofte i blokk. 

Mange av barna som vokser opp i  blokk, vokser opp til å bli fantastiske, oppgående og ressurssterke mennesker; ikke bare på tross av hindringene, men også som en direkte konsekvens av forholdene de har vokst opp med.

Jeg er selv oppvokst på disse områdene og har som følger fått erfare hvordan det er å føle seg misforstått. Vi blir støtt og stadig omtalt i medier, men de som skriver og prater om oss, prater sjeldent med oss. 

tor oppmerksomhet i både media og politikk. Det skyldes Oslo’s stadig økende gatekriminalitet. 

Myndighetene peker mot oss og viser til tendenser som de har feilet å forebygge, for å erklære sin moralske høy grunn. De diskuterer våre verste handlinger og situasjoner helt uvitent om våre livsforhold. Hadde de heller innbydd til en åpen debatt, kunne vi med felleskapet og dugnadsånden dette landet er bygget opp på, sammen arbeidet mot et bedre storsamfunn. 

Dessverre forsøker politikere heller å nå nye høyder av polarisering, når de nå har foreslått dobbeltstraff for de geografiske områdene med flest fra innvandrerbakgrunn. 

Problemet er at skildringene av disse områdene og ungdommene har blitt gjort av eldre etnisk hvite nordmenn med egne agendaer. De svartmaler mange store områder ved bruk av stråmannsargumentasjon. 

Det har ført meg til å ville skildre livsforholdene og holdningene i drabantbyene fra et perspektiv som alt for lenge har blitt oversett. 

Hamza Hirsi

Mitt navn er Hamza Hirsi. Jeg er forfatter hos Strawberry Publishing, låtskriver og manusforfatter. Jeg har studert Film og Tv på Westerdals og har jobbet som  kreativ og teknisk produsent innenfor filmproduksjoner. Jeg har blant annet jobbet med livestreaming, musikkvideoer og dokumentarer. 

Men først og fremst er jeg Betongblomst. Jeg vokste opp på  Mortensrud i  Oslo syd. Et område politikere, rettsvesen, politi, lærere, foresatte, barn og unge stadig uttrykker bekymring for.  Opp igjennom årene har jeg sett utallige artikler og nyhetssaker om ungdommene fra mitt nabolag.  

Det har også bydelens mange foreldre, som nå dessverre frykter at deres unge skal bli rekruttert til såkalte gjenger.  Media Norge har sørget for å ikke bare gi disse bekymringene utløp, men å skape frykt og fordømmelse ovenfor ungdommene fra disse områdene.   

Mens de etablerte står og stusser over hvor lett unger lar seg lokke inn til kriminelle miljøer, har jeg valgt å skildre utfordringene disse ungdommene står overfor i ulike prosjekter. Dette prosjektet er en audivisuell fortelling utenom det vanlige. 

1 of 5

Formålet

Skildringer av oppvekster i mine områder har blitt gjort på en misvisende måte i mediene. Livene våre ikke forbehold til de typiske problemstillingene med kriminalitet og identitetskriser med de gjentatte handlingsforløpene vi har sett utallige ganger.

Et menneskeliv går igjennom naturlig regresjon med høydepunkter og bunnpunkter. Med disse skildringene ønsker jeg å ta til ordet med et krav på definisjonsmakten.

Betongblomst